Bu uygulamayı bildirin

AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki savcılıklara Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması için yazı gönderdi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce, 148 ağır ceza mahkemesi başsavcılığına, “Deprem Nedeniyle Yıkılan Binalarla İlgili Yapılacak Soruşturmalar” konulu yazı gönderildi.

Depremlerde yıkılan binalardan kaynaklı ölümler ve yaralanmalar kapsamında cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülecek soruşturmalarda etkinlik ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla bu duyurunun yapıldığı belirtildi.

Yazıda, depremler nedeniyle yıkılan binalardan kaynaklı ölümler ve yaralanmalar kapsamında yürütülecek soruşturmaların selameti bakımından binalarla ilgili delil toplama işlemleri ve şüphelilerle ilgili koruma tedbirlerinin süratle yerine getirilmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

Bu itibarla yıkılan binalarda hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayısı gözetilerek cumhuriyet başsavcılıklarında deprem nedeniyle işlenen suçlara yönelik Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması, münhasıran bu büroya bakmakla görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ile yeteri kadar cumhuriyet savcısı görevlendirilmesi, görevlendirilen cumhuriyet savcılarına başkaca iş verilmemesi istendi.

Yazıda, yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesul ile sürveyanları ve diğer sorumluların tespitine çalışılması, sorumlu olduğu tespit edilenler yönünden derhal gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması, kaçma ve delil karatma ihtimaline binaen gerekli koruma tedbirlerine tereddütsüz başvurulması gerektiği kaydedildi.

Kurtarma faaliyetleri gözetilerek delil toplama işlemlerinin koordineli şekilde yürütülmesi, delillerin doğru ve eksiksiz toplanması, konuya dair rapor hazırlanması için uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyetinin oluşturulması istenen yazıda, bilirkişi heyetinin, mimar, jeoloji ve inşaat mühendisleri ile ilgisine göre diğer uzmanlardan oluşturulması gerektiği de vurgulandı.

Yazıda, cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişiler eşliğinde olay yeri tespit işlemlerinin yapılması ve bunun tutanağa bağlanması, yapı ruhsatı, yapı kullanım belgesi, mimari ve statik projelerin gecikmeksizin ilgili belediyeler, yapı sahipleri ve yapı denetim firmasından temin edilerek bilirkişi heyetine tevdi edilmesi konularında hassasiyet istendi.

Bilirkişi heyetlerince binalarda delil tespiti işlemleri gerçekleştirilirken numune alma ve analiz işlemlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisans verilmiş laboratuvarlara yaptırılması gerektiği de belirtildi.

Bakanlık yazısında, delil tespit işlemlerinde, binaya dair adres, tapu kaydı, yıkıldığı deprem, yapı türü, taşıyıcı sistem, yapı ruhsatı veya yapı kullanım belgesi, varsa mimar ve betonarme statik proje bilgi ve belgelerin temin edilmesi, genel enkaz görüntüsü, kolon, kiriş, döşeme ve temel yapının video ve fotoğraflarının çekilmesi, yapılardan numune alınması, aynı müteahhit tarafından yapılan sitede birden fazla yapı yıkılmış olması durumunda işlemlerin tek bir soruşturma dosyası üzerinden yürütülmesi hususlarında gerekli dikkat ve özenin gösterilerek iş ve işlemlerin yürütülmesi talep edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir