BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

0/5 Oy yok

Bu uygulamayı bildirin

AÇIKLAMA

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Genel Kurulu tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2022
Karar Tarihi 16.12.2022
Genel Kurul Tarihi 10.01.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.01.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş – İstanbul Vodafone Park Basın Toplantı Odası

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi
2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi
3 – 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması hususunun görüşülmesi
4 – 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5 – 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ilişkin SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması hususunun görüşülmesi
6 – 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasının oya sunulması
7 – 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 – Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu ve Süresi ” başlıklı 8. maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması
9 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
10 – 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması
11 – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca 01.06.2022 – 31.05.2023 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için 14/12/2022 tarih ve 2022/34 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’nin ve görev süresinin görüşülmesi, Genel Kurul’un onayına sunulması
12 – TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
13 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 – 396. Maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Şirketimiz ile gerek kendisi gerekse başkaları adına işlem yapabilmeleri, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ve Şirketimizle aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması
14 – SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 – SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 01.06.2021- 31.05.2022 özel hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
16 – 01.06.2021 – 31.05.2022 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
17 – Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf – İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Esas Sözleşme Madde 8 Tadil Metni.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi Ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.01.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak

Ek Açıklamalar
10.01.2023 tarihinde yapılan 01.06.2021-31.05.2022 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantımız İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103316

BIST

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir