Bu uygulamayı bildirin

AÇIKLAMA

Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararına göre Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların geçici birinci maddesinin beşinci fıkrasında değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) kararına göre ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri ise 3 bin 50 TL/MWh olarak uygulanacak.

Yapılan değişiklikte, “Bu fıkra hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri ise 3 bin 50 TL/MWh olarak uygulanır. Bu uygulama süresince bu Usul ve Esasların dördüncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.” ifadelerine yer verildi.

Gün öncesi piyasası, elektriğin teslimat gününden bir gün öncesinde, elektrik ticareti ve dengeleme faaliyetleri için kullanılan, piyasa işletmecisi tarafından işletilen organize piyasa olarak tanımlanıyor. Piyasa, elektrik enerjisi referans fiyatını belirleme amacı taşıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir