Tahkim Kurulu Kararları – 20.01.2023

0/5 Oy yok

Bu uygulamayı bildirin

AÇIKLAMA

TFF Tahkim Kurulu 20 Ocak 2023 günlü (3) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E. 2022/551 – 2023/30

Osmaniye Spor Futbol Kulübü Derneği’nin futbolcu Ahmet Hakan Demirli ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 26.10.2022 tarih ve E.2022/391- K.2022/380 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E. 2022/577 – K.2023/31

Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği’nin futbolcu Mücahit Atalay ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 30.11.2022 tarih ve E.2022/478- K.2022/455 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2022/583 – K.2023/32

Osmaniye Spor Futbol Kulübü Derneği ile futbolcu Fatih Çakır arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 09.11.2022 tarih ve E.2022/412- K.2022/411 sayılı kararına tarafların itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E. 2022/584– K.2023/33

Osmaniye Spor Futbol Kulübü Derneği’nin futbolcu Onur Kızıltaş ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 17.11.2022 tarih ve E.2022/444- K.2022/426 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2022/585 – K.2023/34

Osmaniye Spor Futbol Kulübü Derneği ile futbolcu Muhammed Mustafa Gündak arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 30.11.2022 tarih ve E.2022/482- K.2022/458 sayılı kararına tarafların itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2022/598 – K.2023/35

Başvuran Şahsuvar Erbaş’ın 2022-2023 Futbol Sezonu Temsilci Klasman Listesine ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Başvurunun incelemesinin usuli eksiklik sebebiyle durdurulmasına,

– Temsilciler Kurulu’nun itiraz edenlere bildirdiği gerekçeler ve itiraz sebepleri gözetilerek bu konuda bir karar verilmesi için dosyanın TFF Yönetim Kurulu’na gönderilmesine,

– TFF Yönetim Kurulu’ndan karar verildikten sonra başvurunun incelemesinin devamına, oybirliği ile,

7. E.2022/599 – K.2023/36

Başvuran İbrahim Ercüment Tapcı’nın 2022-2023 Futbol Sezonu Temsilci Klasman Listesine ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Başvurunun incelemesinin usuli eksiklik sebebiyle durdurulmasına,

– Temsilciler Kurulu’nun itiraz edenlere bildirdiği gerekçeler ve itiraz sebepleri gözetilerek bu konuda bir karar verilmesi için dosyanın TFF Yönetim Kurulu’na gönderilmesine,

– TFF Yönetim Kurulu’ndan karar verildikten sonra başvurunun incelemesinin devamına, oybirliği ile,

8. E.2022/600 – K.2023/37

Başvuran Murat Kurt 2022-2023 Futbol Sezonu Temsilci Klasman Listesine ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Başvurunun incelemesinin usuli eksiklik sebebiyle durdurulmasına,

– Temsilciler Kurulu’nun itiraz edenlere bildirdiği gerekçeler ve itiraz sebepleri gözetilerek bu konuda bir karar verilmesi için dosyanın TFF Yönetim Kurulu’na gönderilmesine,

– TFF Yönetim Kurulu’ndan karar verildikten sonra başvurunun incelemesinin devamına, oybirliği ile,

9. E.2022/601 – K.2023/38

Başvuran Fatih Babagiray’ın 2022-2023 Futbol Sezonu Temsilci Klasman Listesine ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Başvurunun incelemesinin usuli eksiklik sebebiyle durdurulmasına,

– Temsilciler Kurulu’nun itiraz edenlere bildirdiği gerekçeler ve itiraz sebepleri gözetilerek bu konuda bir karar verilmesi için dosyanın TFF Yönetim Kurulu’na gönderilmesine,

– TFF Yönetim Kurulu’ndan karar verildikten sonra başvurunun incelemesinin devamına, oybirliği ile,

10. E.2022/602 – K.2023/39

Başvuran Serkan Gülçer’in 2022-2023 Futbol Sezonu Temsilci Klasman Listesine ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Başvurunun incelemesinin usuli eksiklik sebebiyle durdurulmasına,

– Temsilciler Kurulu’nun itiraz edenlere bildirdiği gerekçeler ve itiraz sebepleri gözetilerek bu konuda bir karar verilmesi için dosyanın TFF Yönetim Kurulu’na gönderilmesine,

– TFF Yönetim Kurulu’ndan karar verildikten sonra başvurunun incelemesinin devamına, oybirliği ile,

11. E.2022/603 – K.2023/40

Başvuran Ayhan Kabakçı’nın 2022-2023 Futbol Sezonu Temsilci Klasman Listesine ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde,;

– Başvurunun incelemesinin usuli eksiklik sebebiyle durdurulmasına,

– Temsilciler Kurulu’nun itiraz edenlere bildirdiği gerekçeler ve itiraz sebepleri gözetilerek bu konuda bir karar verilmesi için dosyanın TFF Yönetim Kurulu’na gönderilmesine,

– TFF Yönetim Kurulu’ndan karar verildikten sonra başvurunun incelemesinin devamına, oybirliği ile,

12. E.2022/604 – K.2023/41

Başvuran Ömer Sözen’in 2022-2023 Futbol Sezonu Temsilci Klasman Listesine ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Başvurunun incelemesinin usuli eksiklik sebebiyle durdurulmasına,

– Temsilciler Kurulu’nun itiraz edenlere bildirdiği gerekçeler ve itiraz sebepleri gözetilerek bu konuda bir karar verilmesi için dosyanın TFF Yönetim Kurulu’na gönderilmesine,

– TFF Yönetim Kurulu’ndan karar verildikten sonra başvurunun incelemesinin devamına, oybirliği ile,

13. E.2022/605 – K.2023/42

Başvuran Levent Ergen’in 2022-2023 Futbol Sezonu Temsilci Klasman Listesine ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Başvurunun incelemesinin usuli eksiklik sebebiyle durdurulmasına,

– Temsilciler Kurulu’nun itiraz edenlere bildirdiği gerekçeler ve itiraz sebepleri gözetilerek bu konuda bir karar verilmesi için dosyanın TFF Yönetim Kurulu’na gönderilmesine,

– TFF Yönetim Kurulu’ndan karar verildikten sonra başvurunun incelemesinin devamına, oybirliği ile,

14. E.2022/606 – K.2023/43

Başvuran İlter Öz’ün 2022-2023 Futbol Sezonu Temsilci Klasman Listesine ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Başvurunun incelemesinin usuli eksiklik sebebiyle durdurulmasına,

– Temsilciler Kurulu’nun itiraz edenlere bildirdiği gerekçeler ve itiraz sebepleri gözetilerek bu konuda bir karar verilmesi için dosyanın TFF Yönetim Kurulu’na gönderilmesine,

– TFF Yönetim Kurulu’ndan karar verildikten sonra başvurunun incelemesinin devamına, oybirliği ile,

15. E.2023/1 – K.2023/44

Adana Demir Spor A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; kanuna, UEFA ve FIFA mevzuatına aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

16. E.2023/2 – K.2023/45

İstanbul Spor A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; kanuna, UEFA ve FIFA mevzuatına aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

17. E.2022/3 – K.2023/46

Sivas Spor Kulübü Derneği’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; kanuna, UEFA ve FIFA mevzuatına aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

18. E.2023/4 – K.2023/47

MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; kanuna, UEFA ve FIFA mevzuatına aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

19. E.2023/5- K.2023/48

Kayseri Spor Futbol A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; kanuna, UEFA ve FIFA mevzuatına aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

20. E.2023/6 – K.2023/49

Konya Spor Kulübü Derneği’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; kanuna, UEFA ve FIFA mevzuatına aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

21. E.2023/7 – K.2023/50

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; kanuna, UEFA ve FIFA mevzuatına aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

22. E.2023/8 – K.2023/51

Fraport Tav Antalya Spor Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; kanuna, UEFA ve FIFA mevzuatına aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

23. E.2023/9 – K.2023/52

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; kanuna, UEFA ve FIFA mevzuatına aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

24. E.2023/10 – K.2023/53

Galatasaray A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; kanuna, UEFA ve FIFA mevzuatına aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

25. E.2023/11 – K.2023/54

Alanya Spor Kulübü Derneği’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; kanuna, UEFA ve FIFA mevzuatına aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

26. E.2023/12 – K.2023/55

Trabzon Spor A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; kanuna, UEFA ve FIFA mevzuatına aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

27. E.2023/13 – K.2023/56

Samsun Spor Futbol Kulübü A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; kanuna, UEFA ve FIFA mevzuatına aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

28. E.2023/14 – K.2023/57

Fatih Karagümrük A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; kanuna, UEFA ve FIFA mevzuatına aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

29. E.2023/15 – K.2023/58

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; kanuna, UEFA ve FIFA mevzuatına aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

30. E.2023/16 – K.2023/59

Erzurum Spor Futbol Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; kanuna, UEFA ve FIFA mevzuatına aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

31. E.2023/17 – K.2023/60

Ümraniye Spor Kulübü Derneği’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; kanuna, UEFA ve FIFA mevzuatına aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

32. E.2023/18 – K.2023/61

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; kanuna, UEFA ve FIFA mevzuatına aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

33. E.2023/19 – K.2023/62

Beşiktaş A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; kanuna, UEFA ve FIFA mevzuatına aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

34. E.2023/20 – K.2023/63

Hatay Spor Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; kanuna, UEFA ve FIFA mevzuatına aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

35. E.2023/21 – K.2023/64

Giresun Spor Kulübü Derneği’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; kanuna, UEFA ve FIFA mevzuatına aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

36. E.2023/26 – K.2023/65

Bayburt Özel İdare Spor Kulübü’nün Kulüp Lisans Kurulu’nun 23.12.2022 tarih ve E.11734 – K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

37. E.2023/27 – K.2023/66

Yeni Malatya Spor Kulübü Derneği’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 23.12.2022 tarih ve E.11385 – K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

38. E.2023/28 – K.2023/67

Soma Spor Kulübü Derneği’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 23.12.2022 tarih ve E.12210 – K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

39. E.2023/29 – K.2023/68

Denizli Spor Kulübü Derneği’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 23.12.2022 tarih ve E.80 – K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

40. E.2023/30

Kayseri Spor Futbol A.Ş.’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 23.12.2022 tarih ve E.71 – K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyanın incelemeye alınmasına, oybirliği ile,

41. E.2023/31 – K.2023/69

Baynet İnşaat Balıkesir Spor Kulübü’nün Kulüp Lisans Kurulu’nun 23.12.2022 tarih ve E.137 – K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

42. E.2023/32 – K.2023/70

Menemen Spor A.Ş.’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 23.12.2022 tarih ve E.12893 – K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

43. E.2023/33 – K.2023/71

Erzurum Spor Futbol Kulübü’nün Kulüp Lisans Kurulu’nun 23.12.2022 tarih ve E.10491 – K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

44. E.2023/34 – K.2023/72

Altay Spor Kulübü’nün Kulüp Lisans Kurulu’nun 23.12.2022 tarih ve E.149 – K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

45. E.2023/41 – K.2023/73

Çandır Spor Kulübü’nün AFDK’nın 11.01.2023 tarih ve E.2022-2023/716 – K.2022-2023/970 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun reddi ile AFDK kararının onanmasına, oybirliği ile,

46. E.2023/42 – K.2023/74

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, PFDK’nın 10.01.2023 tarih ve E.2022-2023/543 – K.2022-2023/694 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Misafir Tribün Güney Misafir C3 ve B3 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 56.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

47. E.2023/43 – K.2023/75

Galatasaray A.Ş.’nin, PFDK’nın 10.01.2023 tarih ve E.2022-2023/544 – K.2022-2023/695 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Galatasaray A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 106, 107 ve Güney Tribün 219 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

48. E.2023/44 – K.2023/76

Fraport Tav Antalya Spor Kulübü’nün, futbolcusu Fernando Lucas Martins ile ilgili PFDK’nın 19.01.2023 tarih ve E.2022-2023/553 – K.2022-2023/731 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Fraport Tav Antalya Spor Kulübü’nün, futbolcusu Fernando Lucas Martins’in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

49. E.2023/45 – K.2023/77

Galatasaray A.Ş.’nin, PFDK’nın 19.01.2023 tarih ve E.2022-2023/555 – K.2022-2023/707 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Galatasaray A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Tribün 102, 103, 124, 401, 402, 428, Doğu Tribün 110, 111, 112, 113, 115, 210, 413, 414, 415, 416 Güney Tribün 117, 118, 119, 120, 121,217 422, 423 Kuzey Tribün 104,105, 106, 107, 108, 109, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 406, 407, 408, 409 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir