TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

0/5 Oy yok

Bu uygulamayı bildirin

AÇIKLAMA

TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Toplantı Saati 14:00 olarak düzeltildi.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 13.02.2023
Genel Kurul Tarihi 08.03.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 – 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,
4 – Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no’lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul’un onayına sunulması,
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakere edilerek karar alınması,
7 – Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 – Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı için verilecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi ve karara bağlanması,
10 – Şirket’in 2022 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 – Şirket’in iç kaynaklardan Sermaye artırımı ve Kayıtlı Sermaye Tavanı limit ve süre değişikliklerinin yer aldığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ?Esas Sözleşme Tadil Metni’nin Genel Kurul onayına sunulmasına,
12 – Şirket’in 2015, 2016, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin geçmiş yıl karlarından TTK’nın 519. Maddesi uyarınca yedek akçelerin ayrılması hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9-10. maddeleri çerçevesinde 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin” 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,
15 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Dilek ve Görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olagan Genel Kurul Çağrı Metni.pdf – İlan Metni
EK: 2 Olagan Genel Kurul Bilgi Dokumanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Onaylı Tadil Metni.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar
Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeleri 13.02.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, 2022 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 08.03.2023 tarihinde Saat 14:00 ?de Şirket Merkezinde aşağıda belirtilen Gündem Maddelerini görüşmek üzere katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113048

BIST

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir